Untuk Siapa?

Ketika saya menerbitkan majalah Kalisa, banyak teman-teman pengajian yang bertanya, “Majalah ini diterbitkan untuk siapa? Untuk internal atau eksternal?” Jauh-jauh hari sebelumnya, juga banyak yang bertanya blog (PIPB) ini dibuat untuk siapa? Terus terang, saya bukan orang yang netral, seperti juga kebanyakan manusia. Sebab, seperti ditegaskan Allah sendiri, Ia tidak menciptakan dua ‘hati’ dalam satu … Continue reading